• 572
  • 1408
  • 1409
  • 1410
  • 1411
  • 1412
  • 1413

ద‌ర‌ఖాస్తు చేసుకునే వ్య‌క్తి గ‌తంలో అంటే 3 ఏళ్ల లోపు ఉమ్రాకానీ, హ‌జ్ కానీ ప్రైవేట్‌గా చేసి వుంటే అలాంటి వ్య‌క్తి వీసా ఫీజు 2,000 సౌదీ రియాల్ అద‌నంగా చెల్లించ‌వ‌ల్సి వుంటుంది. రిపీట‌ర్‌కు కూడా ఈ నిబంధ‌న వ‌ర్తిస్తుంది.


Note: As per Saudi Authorities SR 2,000 is being charged for grant of Haj Visa for Repeaters i.e. to those who have visited Saudi Arabia for the purpose of Haj or Umrah during last three years. Accordingly, additional amount of SR 2,000 extra shall be charged from all such Haj applicants to meet out this expenses.

 

Best wishes

Janab Nara Chandrababu Naidu

Chief Minister of Andhra Pradesh

Janab Momin Ahmed Husain

Chairman,AP State hajj Committee

Janab M.A.Shareef
Honourable M.L.C. (Member)

Download Hajj App :

Please Download Hajj Help App from Google Play Or From Direct Link. Please check the below link. This App has Embedded with Elements Starting From Hotel, Mina and Arafat Navigator guiding clear Routes and Features like Pilgrims Location and Safety Status, Lost and Found, May I help you are a Part of the App that will drive haji’s by helping in each and every step of the Pilgrimage and make sure that they successfully complete the hajj:

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labbayak&hl=en

VACCINATION CAMP – 2017

VACCINATION CAMP – 2017

VACCINATION CAMP – 2017

VACCINATION CAMP – 2017

[rev_slider alias=”piduguralla”]


AP HAJ BULLETIN Magazines DOWNLOAD

 Highlights of Haj Pilgrims Departs To Jeddahنظر


About Us

The AP State Haj Committee is constituted by an Act of Parliament called “Haj Committee Act -2002 (Central Act No.35 of 2002). Haj Committee is constituted for making arrangements for the pilgrimage of Muslims for Haj. It discharges its function through a committee constituted by Government and it follows the guidelines and directions issued by Central Haj Committee, Mumbai, Ministry of external affairs and Government of Telangana from time to time.

To collect and disseminate information useful to the pilgrims, and to arrange orientation training programs for pilgrims.To advise and assists pilgrims during their stay at Embarkation Point in Hyderabad while proceeding to or Returning from Pilgrimage in all matters including vaccination inoculation, issue of pilgrim passes and foreign exchange and also to liaison with local authorities concerned.

To advise and assist pilgrims during their stay at the embarkation point in India, while proceeding to or returning from pilgrimage, in all matters including vaccination, inoculation, medical inspection, issue of pilgrim passes and foreign exchange, and to liaise with the local authorities concerned in such matters.

Learn More

Guidelines and Haj

Chairman Message

Executive Officer

Read More about Janab Haji Shaik Hassan Basha

Read More about Janab Shaikh Masthan Shareef – (Member)

Our Address:

AP State Haj committee

Door  No:39-3-2 , R.K.PLAZA, 

3RD FLOOR, Mosque street, Behind Anjaneya jewellers,

 Labbipet, M.G.ROAD,

Vijayawada-520010.

Landline no:0866-2471786

Toll free no:18004257873

Email : aphajcommittee@gmail.com

Play Labbaik