మీలదుర్ నబి పండుగ సందర్భం గా గుజ్జనగుండ్ల లో దుప్పట్లు పంపిణి చేస్తున్న ZPTC సభ్యులు షరీఫ్ గారు.

 

22-11-2017

21-11-2017

ఈరోజు గుంటూరు లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశం లో మాట్లాడుతున్న స్టేట్ హజ్ కమిటీ మెంబెర్ షరీఫ్ గారు హాసన్ బాషా గారు,అర్బన్ బ్యాంకు డైరెక్టర్ ఖాదర్ బుడే గారు,AMC డైరెక్టర్ చిన్న బాజి గారు.