నూతన హజ్ హౌస్ ప్రారంభోత్సవం

Qurrah will be held on 17/01/2018
March 6, 2018
Foundation stone for Haj House
May 14, 2018

నూతన హజ్ హౌస్ ప్రారంభోత్సవం

అస్సలాము అలైకుమ్…ఈ నెల 12వ తేదీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నూతన హజ్ హౌస్ ప్రారంభోత్సవం చేయబోతున్నారు.దయచేసి పాల్గొనగలరు.
సాయంత్రం 4 గం.లకు విద్యాధరపురం,విజయవాడ.
-మొమిన్ అహమ్మద్ హుసేన్,రాష్ట్ర హజ్ చైర్మన్

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం హజ్ కమిటీ.

Comments are closed.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this